Het praesidium bestaat uit geëngageerde leden die de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen een actieve rol uit te oefenen in het bestuur van onze hoogstudentenvereniging. Het zijn zij die hoogstudentenvereniging De Wesp maken tot wat ze is, en meestal zijn zij dan ook dag en nacht in de weer om al onze activiteiten mogelijk te maken voor onze (oud)leden en medestudenten.


Praeses :

De praeses is voor zijn praesidium wat een kapitein is voor zijn schip. Hij bepaalt de koers die de studentenvereniging vaart en loodst zijn bemanning door zowel kalme zeeën als woelige wateren. Onze praeses stuurt de vereniging in al haar facetten en is een belangrijk vertegenwoordiger van De Wesp naar de buitenwereld toe.

 

Vice-Praeses :

De vice-praeses ondersteunt de praeses met raad en daad waar nodig. Indien de praeses afwezig is of niet (meer) in staat is om zijn functie uit te oefenen neemt de vice-praeses tijdelijk het roer over en voert deze de leiding over het praesidium.

 

Quaestor :

De quaestor of penningmeester bekommert zich om de financiële aspecten van de studentenvereniging en zorgt ervoor dat de boekhouding correct en transparant is. Hij staat bovendien in voor alle inkomsten en uitgaven van de vereniging.

 

Schachtenmeester :

De schachtenmeester leert onze nieuwe schachten wat kan en niet kan op onze club en cantussen, zingt hen de cantusliederen voor en laat hen kennismaken met het clublied en onze tradities. Schachten met vragen of problemen kunnen bij de schachtenmeester terecht voor raad en advies, maar worden ook door de schachtenmeester respectvol op de vingers getikt indien zij op onze activiteiten hun boekje te buiten gaan.

 

Feestleider :

De feestleider draagt de verantwoordelijkheid over het goede verloop van onze evenementen. Van het vastleggen van de zaal tot het voorzien van een keurige taakverdeling van begin tot het einde behoren tot zijn curriculum.

 

Ere-Leden :

Zo hebben we een  ere-praeses , peter (en meter)  in ons praesidium (gehad). Deze wonderlijke mensen hebben vaak ettelijke jaren ervaring en staan de rest van de ploeg met raad en daad bij.

 

Commilito Honoris Causa

heeft als ‘De Wesp-commilitoon’ , vaak met belangeloze inzet/ijver verschil gemaakt , dat de club ten goede kwam en werd daarvoor tóch bedankt , èn geëerd met deze benoeming .

 

Webmaster/Wespmaster 

onderhoudt de informatica-infrastructuur  ( o.a. deze ‘WespSite’ …  www.dewesp.com )

 

   Commilitoon

een succesvol ontgroende schacht. Vanaf dit moment mag je ook je lintje over de rechterschouder dragen, wat voor een schacht absoluut verboden is. Zij hebben stemrecht tijdens de kiescantussen, mogen zich kandidaat stellen voor het praesidium

 

  Schacht

Het is een eerstejaars van de club. Een schacht ben je pas officieel na de eigenlijke doopceremonie. De tijd voor de doop wordt de kandidaat biet genoemd. Tijdens de doop moet je bewijzen dat je alles over hebt om deel te zijn van de club. Vanaf dan staat hij onder de hoede van de schachtenmeester tot zijn ontgroening

 

    Biet

Voor Wespers ... elke student die nog nooit/niet gedoopt werd (door De Wesp )