De Wesp

Steekt voor het leven!


Studentenclub De Wesp werd gesticht eind 1929 door Lode Vergauwen.

De Wesp staat voor WEtenschap en SPel en heeft als ideaal het vormen van een hechte vriendenclub waar sociale contacten, sport en amusement centraal staan. De Wesp wil dit realiseren door het organiseren van allerhande activiteiten voor studenten van zowel professionele als academische opleidingen van Hogeschool Thomas More als respectievelijk KU Leuven aan Campus De Nayer.

De Wesp moet in zijn eigen middelen kunnen voorzien maar heeft geenszins tot doel winst te maken. Wel beoogt zij activiteiten te organiseren aan bijzonder student-vriendelijke prijzen.


ONZE SPONSORS


www.transit.be

Vanherck Heydehoef