1961


Op 20 januari 1961 wordt John Fitzgerald Kennedy ingezworen als de nieuwe president van de Verenigde Staten. Met zijn 43 jaar is hij de jongste man die ooit dat ambt bekleedde. Vier jaar nadat de USSR het hondje Laika in de ruimte had gestuurd, doen de Amerikanen hetzelfde met chimpansee Ham voor een 18 minuten durende vlucht. Bij zijn terugkeer op aarde krijgt hij een appel voor zijn rol in het geslaagde project. Een Boeing 707 van Sabena stort, na een vlucht vanuit New York, neer bij de landing in Berg-Kampenhout. Er vallen 73 doden. Kosmonaut Joeri Gagarin maakt in zijn Vostok een baan om de aarde en wordt daarmee de eerste mens in de ruimte. De race naar de maan is begonnen. Een Franse bathyscaaf daalt af tot een diepte van 10.363 m. Tot grote woede van de Berlijners wordt, op 31 augustus, het IJzeren Gordijn'een feit. Het WWF, met hoofdzetel in Genève, wordt opgericht en erkend als liefdadigheidsinstelling en op de Belgische wegen wordt de voorrang van rechts ingevoerd.

De swingende Golden sixties waren - met zijn minirokjes en lange vetkuiven - niet alleen de tijd van de twist, Chubby Checker, de Beatles en de Rolling Stones, maar ook die van de Flower Power en de Vietnam-oorlog. Maar bovenal was het de tijd van de massale studentenbetogingen voor 'Leuven Vlaams' en ...

 

Van De Wesp en de Mechelse politiestaking ! 

 

De feiten. In 1965 organiseerde De Wesp een ludieke studentenrevolte tegen de stakende politiemannen. Anders geformuleerd, die bewuste dag in '65 waren de Wespers urenlang baas in het centrum van Mechelen, ooit de fiere Vlaamse stede van Margareta van Oostenrijk. Niet alleen toverden de Wespers haar standbeeld om in een reusachtige politieagent(e), nee, ook dat van Vadderik werd beklommen en in witte lakens gehuld, studentenpet incluis. Daarna ging het richting Bruul waar enkele kasseien werden opgebroken en herschikt. En omdat de politie dapper verder staakte, kon de pret niet op. Met de ladders en jerrycans in de aanslag en gelijk rasechte stoottroepen werd dan ook maar gelijk het stadhuis bestormd en werden op het balkon enkele vreugdevuren aangestoken. Vlammen die al snel aan de massieve houten balken likten ... Ei zo na of het stadhuis ging in de fik zodat ook de brandweer met loeiende sirenes kwam aanrukken om de hoge vlammen, die ondertussen al tegen de gevel opkropen, te doven. En de politie? Die bleef maar staken en trad nog steeds niet op. Ook niet toen de Wespers een soort van indianendans placeerden rond hun combi. Dus ging het 'feesten' verder, via de IJzerleen en de Veemarkt, richting politiecommissariaat waar zelfs enkele welgemeende pesterijen aan de ingang niet mochten baten. Ook daar bleef de politie staken en hield de arm der wet zich afzijdig. Ondertussen was zowat de hele binnenstad uit zijn eerste slaap gerukt en was het verkeer compleet in de knoop gedraaid. En omdat de flikken geen aanstalten maakten om de rust te herstellen, noch om het verkeer opnieuw in goede banen te leiden, speelden de Wespers dan zelf maar voor verkeersagent. Dat ging een tijdje goed tot een paar Wespers enkele rake klappen moesten incasseren van agressieve chauffeurs en gelijk kennis maakten met de straatstenen.

 

Een bende losgeslagen katholieke studenten die de binnenstad een ganse avond en halve nacht op stelten zette plus een politiekorps dat maar niet ingreep ... Dat kon onder geen beding worden getolereerd. En al helemaal niet door het socialistische stadsbestuur en dus werden de gendarmen opgevorderd om jacht te maken op die meute joelende en vernielzuchtige Wespers. Helaas voor het stadsbestuur, maar gelukkig voor ons waren die gendarmen slechts met z'n vijven en konden ze dan ook maar enkele Wespers bij de kraag vatten. Evenwel, dat geluk was slechts van zeer korte duur. Vanuit verschillende brigades had de rijkswacht ondertussen versterking opgetrommeld en toen die arriveerde werd de achtervolging ingezet met 15 patrouillewagens ... Helemaal tot aan 't clublokaal !!!

En zoals dat altijd het geval is, heeft ieder verhaaltje zijn eigen staartje. Het praesidium moest 's anderendaags op appel bij zowel de directeur als de commandant van de rijkswacht met als gevolg dat de vaders (heel) diep in de geldbeugel konden tasten en dat Hoogstudentengilde De Wesp enkele maanden verplicht werd ontbonden.

In de Volksgazet dé socialistische krant van de nijvere werkmens verscheen s'anderendaags dan ook een vlijmscherp artikel. Een krantenartikel dat gelukkig voor ons heel braafkes in het archief werd gestoken.

 

Academiejaar 1960-'61

De Wesp doopt.

 

Eind september omstreeks het uur der Catechumenen ... Waar voor sommige studentenactiviteiten de chiqueste stadsfeestzaal is vereist, trekt men zich voor andere studentikoze activiteiten liever terug in duistere achterkamertjes. Dat laatste geldt zeker voor een studentendoop en is des te meer van toepassing op de Wespdoop, een gebeuren dat een duidelijke afkeer heeft van scherp neonlicht, schoon geboende parketvloeren en fris geschilderde muren.

 

De laatste woensdag van september 1960, trekt in de omgeving van de Mechelse Grote Markt een legertje enthousiaste bieten, omringt door bloeddorstige anciens, door de straten. Eerst nog luid lachend en redelijk stoer, na verloop van tijd luid weeklagend en bang afwachtend naar wat nog komen moet. Als lammeren naar de slachtbank en onder het zingen van een ganse litanie studentenliederen, wordt de meute naar de Wespstal gedreven en ter plekke toevertrouwd aan de vaderlijke liefde van de schachtenmeester. Aan en naast de wankele praesidiumtafel zijn gezeten, de gezagvolle maar sympathieke praeses Frans Pauwels en de zijnen, waaronder Vic Peinen, Jan Somers, Roland Spooren en Francis Van Campenhout. Verder zijn nog aanwezig, de Verstaeten en de Verheyen, Staf Fastré, Wim Verplaetse plus een 30-tal commilitones, de afgevaardigden van Mechlinia, Zask en Antigonia en niet te vergeten, de arme schachten die, naar aloude traditie, in elementair adamskostuum naar binnen worden geleid.

Na enkele zeer gewichtige en voorbereidende rituele handelingen kan de doopcommissie eindelijk beginnen aan het leukere werk. Met verenigde krachten en onder het goedkeurend oog van de corona worden de bieten in de watten gelegd met o.a. zeep, verf, pluimen, azijn, look, gesmolten frietvet en nog meer van dat fraais zoals vette paling.

Wanneer na verloop van tijd, de nieuwbakken schachten van de emoties en het teveel aan pinten zijn bekomen, weerklinkt het het plechtige "Ego schachtus colossalus..." waarna nog wat aan cultuur gedaan. Studentenliederen en geestige intermezzo's galmen schel uit menige fiere borst. Tot slot wordt op waardige wijze de avond besloten met het clublied en de Vlaamse Leeuw. Io Vivat!

Met dank aan Vic Peinen voor de schitterende foto's

 

09 november 1963

Het uur der spoken ... MWOEHAHAAA ... :-)

 

Een 80-tal Wespers hebben tijdens een algemene vergadering een dure eed gezworen ... er komt vannacht definitief een einde aan de erbarmelijke toestand van het wegennet aan de Nekkerspoel, ter hoogte van de pomp. De kasseiweg die er, tot ongenoegen van de omwonenden, al meer dan een jaar troosteloos en opengebroken bijligt, wordt hersteld ... in grootse stilte. 

Aldus gezworen, start de WESP - om klokslag middernacht - operatie “KASSEI“. Geen symbolische actie, integendeel. 

 

Een ketting witte kielen wordt gevormd, kruiwagens, spaden en schoppen in de aanslag, en met man en macht worden kasseien aangevoerd. Anders dan bij ‘die van 't stad', wordt er gezwoegd, gezweet, gevloekt dat het niet schoon meer is en wat eerst een onmogelijke taak lijkt, krijgt stilaan vorm. De ondertussen wakker geschrokken Maneblussers worden, in pyjama en nachtjapon, de stille getuigen van een complete metamorfose en dra moedigen zij de Wespers aan. 

 

Maar ... al na een kleine twintig minuten komt een patrouillewagen met gierende banden tot stilstand en stormen vier politiemannen naar buiten. Onmiddellijk worden zij door de Wespers ingesloten en uitgejouwd waarna strijdlustige studentenliederen in volle hevigheid worden aangeheven. Versterking wordt opgeroepen en die komt er alras in de vorm van een opnieuw vier man sterke patrouille. Die keuren, zien dat het goed is en .... laten begaan, evenwel met passende waardigheid. Hilariteit en handgeklap alom! Ondertussen is ook het gesproken dagblad ter plaatse gekomen en snorren de camera's zonder onophouden. Flitsen van persfotografen van de geschreven pers schieten als weerlichten langs de gevels. Om exact 33 minuten na middernacht krijgt de Nekkerspoel weer de fleur van een jaar geleden. En op het historische moment dat maar liefst 3400 kasseien hun definitieve plaats hebben gekregen en dat over een lengte van 35 meter en ongeveer 2 meter breed wordt de gloednieuwe, maanbeschenen, primitieve heirweg, ‘officieel geïnaugureerd' door moeder Wesp. Nadat zij het symbolische lint heeft doorgeknipt en twee flessen champagne tegen de kasseien heeft gekletst, hotst en sputtert met veel lawaai ‘nen ouwen décapotabel' over de nieuwbakken weg en wordt operatie “KASSEI” afgesloten.

Evenwel niet definitief, want de Wespers ... die vierden hun triomf tot in de vroege uurtjes, met vele literkes bier ... 

 

Met dank aan Jan Somers
oud-senior, periode 1960-1964.

 

Onderstaande spraakmakende reportage werd de volgende dag uitgezonden door de toenmalige NIR (nu VRT) tijdens het nieuwsbulletin... Gelieve er rekening mee te houden dat deze beelden, ons bezorgd door Jan Somers, meer dan 40 jaar oud zijn. Veel kijkplezier!

 

1965

De Wespers en co ontvoeren een BV

 

Naast de massale betogingen voor ‘Leuven Vlaams', trokken de Vlaamse studenten in de jaren '60 ook geregeld de straat op om de herwaardering van het diploma Technisch Ingenieur te eisen. Naast vele traditionele studentikoze manifestaties, zou die revaluatie het belangrijkste streefdoel worden binnen de Vlaamse studentenclubs en dát gedurende een tijdsspanne van ongeveer 15 jaar. 

Om te beginnen werden tijdens het academiejaar 1964-65 alle studenten Technisch Ingenieur volwaardig opgenomen in de Vereniging der Vlaamse Studenten - het V.V.S. - het officieel studentensyndicaat, dat alle Vlaamse studenten in al hun belangen vertegenwoordigde en verdedigde. En zoals het vlijtige studenten betaamd, werden - om hun eisen tot volledige gelijkstelling met universitair onderwijs kracht bij te zetten - met de regelmaat van een goed tikkende klok, betogingen georganiseerd in de grote universiteitssteden zoals Leuven, Gent, Antwerpen en Brussel. De hoogstudenten van Mechelen konden niet achterwege blijven en kwamen eveneens hun ongenoegen uiten op straat.

Om hun claim de grootst mogelijke ruchtbaarheid te geven én om hun eisen nog eens extra kenbaar te maken, zetten de Mechelse Hoogstudenten - met de Wesp uiteraard in de voorste linies - de grove middelen in. De politici moesten en zouden luisteren ... Zodoende werd wijlen Louis Neefs, Vlaams chansonnier en vader van charmezanger Gunther Neefs, thuis gekidnapt en ontvoerd. Voor één dag. Maar nog hadden de politici geen oren naar hun eisen. Kwam daarbij dus nog dat, naast deze gezamenlijke en geslaagde studentengrap, de Wespers en co in januari 1970, principieel weigerden om hun partiële examens af te leggen. Maar daarover meer in een volgend hoofdstuk.

Nog even dit. Deze bewogen tijden sleepten aan tot in 1977, het jaar dat het statuut van Industrieel Ingenieur officieel werd erkend. Eind goed, al goed. De Vlaamse studentenorganisaties, Wespers incluis, hadden na 15 jaar hun slag thuis gehaald. 


Alle oud-Wespers die bij de ontvoering van Louis Neefs betrokken waren en er mij dus wat meer over kunnen vertellen, vraag ik mij zo snel mogelijk te contacteren via e-mail, telefoon of brief. Desnoods via postduif. Feit is dat deze fenomenale stunt enkel terloops wordt vermeld in het archief, te weten in een 'hengel'brief naar sponsoring. Om er een plezant verslag van te maken i.p.v. een stijf-deftig relaas, heb ik wat meer details nodig, alsook foto's en de beruchte krantenartikels. Want, die zijn er ... met hopen! Uit goede bron weet ik dat de ontvoering van Louis Neefs in 65 ‘Breaking News' was bij de oude NIR/BRT en dat de kranten er 's anderendaags veel inkt aan hebben verbrast. Annette en co.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb