1956


Op 19 april 1956 trouwt Prins Rainier III van Monaco met de betoverende Grace Kelly. Sportminnend Vlaanderen rouwt om wielerlegende Stan Ockers (36), die bezwijkt na een val op de piste van het Antwerps Sportpaleis. De autosnelweg Brussel - Oostende wordt plechtig geopend door Koning Boudewijn. De Franse actrice Brigitte Bardot veroorzaakt opschudding in Hollywood door haar sensuele vertolking in Et Dieu créa la Femme. Egypte bezet het Suezkanaal dat vitaal is voor de olieleveringen vanuit het Midden-Oosten naar Europa. Wegens benzineschaarste geldt ook in België een rijverbod op zon- en feestdagen. De VS droppen de eerste waterstofbom op het atol Bikini en Elvis Presley treed voor het eerst live op in de Ed Sullivan Show. Van een schandaal gesproken!

Overal ter wereld zijn de mensen gefascineerd door de ruimte en in de ban van UFO's. Mede door de lancering van de Russische Spoetnik I bereikt de ruimterace tussen de VS en de Sovjetunie een nieuw hoogtepunt. Bijna gelijktijdig ontstaat er nieuw soort rage in de film. Fantastische films met buitenaardse invasies en angstaanjagende monsters houden het bioscooppubliek in de ban en de jeugd is weg van laserpistolen, vliegende schotels en … raketten.

 

Oktober 1957

Van De Wesp, Sinterklaas en een raket

 

Evenzo gefascineerd door al die science-fiction-toestanden en geïnspireerd door de Spoetnikdie zopas de Russische ruimte is ingeschoten, zien ook de Wespers ze vliegen. En niet zo'n klein beetje ook! Wat noch de Amerikanen, noch de Engelsen is gelukt, zullen de commilitones-ingenieurs-in-spé van De Wesp eens rap in mekaar flansen … 't Is te zeggen, misschien niet op één-twee-drie maar met een paar berekeningskes hier en een deftig planneke daar, zal de mensheid in en rond Mechelen binnen de maand én met open mond staan gapen naar één der machtigste verwezenlijkingen der Wesptechnologie ooit. Tot zelfs in Leuven toe zal de mensheid zijn ogen niet geloven. Eén ding is zeker ... Wat er te zien zal zijn, zal voorzekerst héél wat ingenieuzer zijn dan wat die kloefkappers van Antigonia voor 't moment aan 't bekokstoven zijn !?!

Zo kort voor Sinterklaas en de gelijknamige stoet die jaarlijks door Mechelen trekt, is enige vorm van collegialiteit tussen die van aan de Schelde en De Wesp onbestaande. Nog meer dan anders wordt de concurrentie op het scherp van de snee gevoerd. Zeker dit academiejaar want ... Het heeft de commililitones heel wat moeite en nog meer pinten gekost, maar met een gunstige wind mee hebben de Wespers geruchten opgevangen als zouden die van Antigonia - naar het voorbeeld van de Mercator - op poolexpeditie trekken en daarvoor één of ander schip hebben geënterd ... ?!?Zo kort voor Sinterklaas en de gelijknamige stoet die jaarlijks door Mechelen trekt, is enige vorm van collegialiteit tussen die van aan de Schelde en De Wesp onbestaande. Nog meer dan anders wordt de concurrentie op het scherp van de snee gevoerd. Zeker dit academiejaar want ... Het heeft de commililitones heel wat moeite en nog meer pinten gekost, maar met een gunstige wind mee hebben de Wespers geruchten opgevangen als zouden die van Antigonia - naar het voorbeeld van de Mercator - op poolexpeditie trekken en daarvoor één of ander schip hebben geënterd ... ?!?

Een week later. De klok tikt en veel tijd op overschot is er niet. De hoogste tijd dus om theorieën in praktijk om te zetten. Voor geen klein gerucht vervaard en in de wetenschap dat De Wesp alles beter kan, zetten Johnny Volders, Eduard en Willy Caluwaerts, Roland Spooren, Walter Stroobants en schilder van dienst Hugo Van de Putte alles op alles om Antigonia te overklassen. In het grootste geheim en onder de supervisie van algemeen projectdirecteur Karel Pals en praeses Jos Scheidtweiler, ontwerpt De Wesp de W.E.S.P.N.I.K. ONE, een jawel, ballistische raket van wel 8 meter lang en ruim 2 meter doormeter. De lancering is voorzien op 30 november, datum van de (lees ‘hun)' Sinterklaasstoet die elk jaar door de binnenstad trekt en die wordt georganiseerd door de studenten van het De Nayer Instituut, in het Mechelse beter bekend als “Den Technik”.

 

Eén probleem ... Hoe en waar begot steek je zo'n kolossaal gevaarte in elkaar? Het stamlokaal van De Wesp is een maat voor niks wegens veel te klein. Bovendien worden er dagelijks spionnen gesignaleerd en aangezien het W.E.S.P.N.I.K.-project tot op 't laatst top-secret moet blijven, is het Guldenhuis per definitie uitgesloten. Na veel zuchten en nog meer pintelieren komt de oplossing in de vorm van René Beyens. Die krijgt, gratis en voor niks, een paar pinten opgesolferd en gelijk krijgen de Wespers permissie om hun fameuze raket te assembleren in één der loodsen van meubelfabriek Verveco. En daar geraakt zelfs de KGB noch de Stasi binnen, laat staan die prutsers van Antigonia.

 

30 november.

 

 't Is de laatste week nog hard fakken geweest, maar ... Bib … Bib … Bib-bib … de W.E.S.P.N.I.K. ONE is ready for take-off ! Uit een laatste geheime test op de proefbaan van de Motstraat, die - echt waar - door het welwillende stadsbestuur speciaal ter beschikking werd gesteld, is duidelijk geworden dat de raket veel robuuster is dan eerst gedacht. Net zoals de sleurecamion die het tuig moet transporteren trouwens. En tegen alle verwachtingen in, blijkt ook het ingebouwde afweergeschut, dat steevast een krachtige waterstraal produceert, een actieradius te hebben om 't waterkanon van de gendarmen jaloers te maken … Ja-ja, dat beloofd!

Later dan voorzien - omwille van eerst nog een wagen te hebben geramd - (be)landt de W.E.S.P.N.I.K. ONE met veel kabaal en onder het misprijzend oog van Sinterklaas op de Jef Denijnplaats, plaats van de lancering. Na nog een paar keer in de fik te zijn gevlogen en evenveel keren te zijn geblust, smoort de schoorsteen eindelijk gelijk nen Turk en wordt de voddenmarkt in een zwarte, stinkende wasem gehuld. Gelukkig zijn de begeleidende flikken in de verste verte niet te bespeuren en onder vrolijke marsmuziek van de fanfare, ontploffende voetzoekers en veel gekuch, bijt de W.E.S.P.N.I.K. ONE dan maar zelf de spits af en trekken de Wespers de stoet op gang.

Om de zoveel pinten en met veel gevoel voor ceremonie takelen de Wespers-technici met een soort van telegeleide arm, het stoffelijk overschot van Citroentje uit de W.E.S.P.N.I.K. ONE en geven het arme beestje een plechtige begrafenis. Dát, naar het voorbeeld van het ruimtehondje LaÏkadat, in tegenstelling tot Citroentje, zijn vlucht wél overleefde. En al die tijd spuit Fé Van Engeland, de spuiter van dienst, d'er met het ingebouwde waterkanon lustig op los opdat zowel de Sint in zijn open koets als de toeschouwers, die in dikke rijen langs het parcours staan, ten allen tijde het hoofd koel houden. Maar, schone liedjes duren nooit lang … Na het zoveelste precisieschot krijgt de Fé een serieuze veeg uit de pan en wordt zijn spuit onverbiddelijk lamgelegd door de Mechelse politie, die inmiddels is komen opdagen.

 

Ach, ook staal wordt in het vuur gehard, dus wat kan het de Wespers schelen. Met of zonder spuit, de pret kan immers niet op ... Op de klassieke stop in het Guldenhuis na - zogezegd om bij te tanken - scheert de W.E.S.P.N.I.K. ONE onder luid applaus en veel bijval door de Mechelse straten. Met dat al collecteren de Wespers en co intussen hopen geld bij de dol-enthousiaste en goedgeefse toeschouwers. Geld dat na de ommegang, integraal aan de Zeer Eerwaarde Heer Directeur zal overhandigd worden zodat ook minder bemiddelde studenten hun studies kunnen afmaken. Zelfs al hebben ze een slecht karakter - zo beweren althans sommige kwatongen - kan er niemand ontkennen dat de Wespers een gul hart hebben. Toch?

 

's Avonds, rond een uur of acht, is het aanschuiven geblazen aan de Salons Van Dijck. De toeloop is enorm en nooit gezien. Meer dan zeshonderd danslustigen staan er in dikke rijen te drummen om binnen te geraken. Spijtig genoeg moet er meer dan honderd man de toegang ontzegd worden omwille van een spijtige vergissing met de reservaties en wegens tjokvol. En da's balen!

Doodjammer ook, want het overbekende orkest van Flor Faes weet er de sfeer in te brengen. Vanaf de eerste noot is het vollen bak ambiance, ook al omdat Wesp-showbeest Dré Van den Broeck de kunst verstaat om enkele schlagers te vermassacreren. Naast vurige tango's, swingende swings en slijpende slows spelen Flor en de zijnen evenzo de gazettendans, de hoedendans, de macaronidans, de slingerdans, de afvallingsdans, de vermenigvuldigingsdans en den Bamba ofte kuskesdans. Naarmate de avond vordert stijgt de temperatuur dan ook naar ongekende hoogtes en wordt het vrouwvolk alsmaar gewilliger. De Wespers, berucht als ze zijn, volgen hun instinct en tot in de vroege uurtjes wordt er gedanst, gezongen, gefeest, gezopen, gescharreld, gevreeën en vermenigvuldigd dat het een lieve lust is. Of zoals praeses Jos Scheidtweiler later in zijn verslagboek zou schrijven, zoals het een waardige Wesper past.

In Mechelen en omstreken is achteraf nog lang en veel nagekaart over de Sinterklaasstoet annex bal van 1957. 30 november was zonder meer één van de vele hoogdagen in de annalen van De Wesp. In de loop van de volgende dagen verschenen er een paar schoon artikels in de Gazet van Mechelen. Met foto's. En wie speelde daarin weer eens de hoofdrol? Juist ja … De Wesp. Wie anders?

Naar een verslag van Jos Scheidtweiler, praeses 56-57-58

 

5 december 1957

Het welsprekendheidstornooi : van De Wesp versus Antigonia

 

Spreken en het publiek aanspreken, daar komt een welsprekendheidstornooi in grote lijnen op neer. In enkele minuten krijgen 8 studenten – vier van de Wesp en evenveel van Antigonia – de kans om te tonen dat het Verkavelingsvlaams nog niet is doorgedrongen in het De Nayer Instituut.

 

Al weken op voorhand staat het vijfde welsprekendheidstornooi - onder de hoge bescherming van de Heren Schaltin en Pauwels - aangekondigd voor 5 december. De lezer die denkt dat daar niks speciaals aan is, heeft het goed mis. In amper vijf jaren is het welsprekendheidstornooi uitgegroeid tot een icoon van den Technik. En aangezien de naam, de faam, het prestige, het overwicht, de reputatie, … van zowel Antigonia als De Wesp staat of valt met de einduitslag hebben beide clubs een grote schare supporters mee. Klokslag 20 uur zit de bovenzaal bij Anna dan ook zo goed als vol met maar liefst vijfennegentig geïnteresseerde kijk- en drinklustigen.

In een vlekkeloze taal - zoals dat nu eenmaal op een welsprekendheidstornooi hoort - wordt de jury voorgesteld en krijgen redenaars en sympathisanten het verloop van de avond. Allereerst brengen zes kandidaten, gedurende ongeveer vijf minuten, een (hopelijk goed) voorbereide spreekoefening. Na de pauze volgt dan de improvisatieronde van twee keer twee minuten : één keer rond een willekeurig thema, één keer rond de combinatie van een persoon, een plaats en een tijd. Dan gaan de lichten uit, de schijnwerpers aan en is het tijd voor de eerste spreker, de heer Born van Antigonia.

 

Het mag dan al moedig zijn om als eerste te beginnen en dan nog wel met DE WESPEN EN HUN LEVEN, maar wie een spreekbeurt begint met 'euhm...' en spreekt zonder kennis van zaken kan d'er ook niks van bakken. In plaats van lichtvoetig klinkt het allemaal veel te serieus en enigszins geforceerd, wat maakt dat het geheel zeer onnatuurlijk aandoet. De finale doodsteek komt er wanneer Born dan ook nog eens begint te haperen en te hakkelen. Puur uit fatsoen krijgt hij van De Wesp een lauw applausje en gelijk de zaal is de jury evenmin laaiend enthousiast. Afgevoerd staat netjes want wie niet weet waar ie 't over heeft, houdt beter zijn klep.

Wesper Walter Stroobants, de tweede spreker, doet het stukken beter. Hij behandelt een interessant en zeer actueel thema, te weten WAAROM EUROPA? Stilistisch is de tekst redelijk sterk. Met de vlam in de sigaret en met sprankelend vitaliteit besluit hij zijn goedgekozen onderwerp. De zaal davert op z'n grondvesten wanneer de jury hem een sterke kandidaat vindt. En daarmee zijn de Wesp-supporters het volvoetig eens.

Begroet door een Io Vivat, doet - weeral eens veel te laat - Zijne Eerwaarde Heer Directeur zijn intrede, wat op zich extra luister aan het hele gebeuren geeft. Eens iedereen terug gezeten, neemt Antigoon F. Larosse zijn plaats in voor het voetlicht. TELEVISIE, IN EN OM HET HUISHOUDEN staat gelukkig in het programmaboekje vermeld, anders wist niemand waarover het ging. Hij verliest dan ook de aandacht even snel als het geroezemoes in de zaal uitbreidt.

Dan is het aan Wesper Hugo Van de Putte. Met zijn gekende geestigheid en gevoel voor humor steekt hij de draak met de immer vuile klaslokalen in den Technik. Hij claimt EEN FRISSE GEUR, EEN SCHOON ODEUR, een eis die éénieder overbekend in de oren klinkt en aanstonds veel bijval kent.

 

De volgende spreker is Peter Buyck van Antigonia. Hij heeft er voor gekozen om uit eigen ervaring te vertellen. No nonsens, gewoon het leven zoals het was. Geen slechte keuze overigens, want de zaal luisterend geboeid. Buyck praat langzaam, articuleert goed en neemt zijn tijd en dat gaat niet in dovemansoren. Zijn ontroerende schets van ZIJN JEUGD beroert de zaal en best mogelijk dat hier de winnaar staat.

Tot slot, gewapend met pet en pint en zonder blikken of blozen, oreert een gedreven Walter Lambert over DE LIEFDE. Passioneel en hartstochtelijk vertelt hij over de liefde in al zijn facetten, van A tot Z, van de aardbei tot zweep. Een thema dat de Wespers nauw aan het hart ligt en waar die van Antigonia nog een puntje kunnen aan zuigen. Walters ode aan de liefde is bijwijlen hilarisch en de schare Wesp-supporters zijn dan ook razend enthousiast, net zoals de juryleden trouwens. Die geeft de Walter het grootste compliment van de avond door hem resoluut een talent te noemen. Als, na afloop, het gebulder in de zaal rechtevenredig is met het klassement, dan is de winnaar nu al gekend.

Na deze ronde staan de kelen kurkdroog en is het hoogtijd voor een korte pauze. Menig frisse pint wordt gelijk achterover gekieperd waarna de improvisatieronde start. Maar eerst deelt de jury de voorlopige tussenstand mee. Enkel de voorlopige ranking weliswaar, geen punten en dus duidelijk een geval van beroepsmisvorming. De Wesp en Antigonia zijn mekaar waard, hoewel … Er wordt aan toegevoegd dat dit het resultaat is van tijdens de pauze en dat er nog niets vastligt. Alles hangt dus af van de tweede ronde.

 

In die tweede ronde, de improvisatieronde, krijgen twee kandidaten – één van De Wesp en één van Antigonia - telkens vier minuten voorbereidingstijd om vervolgens twee minuten te kletsen over een ter plekke opgelegd thema. Dan moeten ze nog eens hic en nunc een plaats, een tijd en een persoon trekken en ook daarover nóg eens twee minuten staan lullen. De zenuwen zijn gespannen … Aangezien Antigonia de spits afbijt met Vander Heyden is het te hopen dat de einduitslag niet recht evenredig is met de volgorde der kandidaten. Vander Heyden heeft het over VLAANDEREN, de VISA-SIGARET en PAARDENSTAARTEN en vertrekt erg sterk. Dat blijft hij wonderwel een tijdje volhouden, maar eensklaps is de inspiratie foetsie en is het ook af, uit, basta, gedaan. Een zucht van opluchting trekt door de Wesp rangen. Noodgedwongen ratelt Vander Heyden z'n laatste dertig seconden dan maar vol met gelul over zijn grote liefde, ROMY SCHNEIDER. Boring, boring … Afgezaagd … Altijd hetzelfde gezever en Erg als je niet meer weet wat zeggen, wordt er hoorbaar gefluisterd … Vander Heyden is dan ook zichtbaar opgelucht dat zijn tijd er op zit en vervolgens, even snel als zijn geratel, verdwijnt in de massa van het publiek.

Laatste spreker is De Vos van De Wesp. Hij trekt PETER BUYCK van Antigonia en dat komt goed uit. Met souplesse sleurt hij er een lullige JEUGD aan DE SCHELDE bij en grijpt tegelijkertijd revancherend terug naar diens toespraak uit de vorige ronde. Poets wederom poets. De Vos praat rustig met een diepe stem en weet geestige humor in zijn improvisatie te leggen … Wespers zijn immers niet van gisteren en twee minuten zijn sneller gevuld als men geregeld onderbroken wordt door een lachsalvo. Een tactiek die werkt want hij heeft de lachers gelijk op zijn hand. Meermaals ligt de bovenzaal van Anna in een deuk. Zelfs de jury kan bijwijlen het gezicht niet in de plooi houden wat misschien de eindstand ten goede komt. Een verdiend applaus is dan ook zijn oogst.

Voor de juryleden zich terugtrekken in conclaaf, schetsen ze eerst nog een beeld van de tweede ronde. En terwijl nog maar eens menig pint achterover wordt gekieperd, brengt éénieder zijn stem uit waarna ook de juryleden hun stemmen bundelen. Tot slot rest er die avond nog maar één ding te doen, nl. ... de eindwinnaar bekend maken !

 

Er kan er helaas maar één de beste zijn ... Op 5 december ‘57 won De Wesp het Welsprekendheidstornooi met ruime voorsprong en een totaal van 20 ½ punten tegen Antigonia dat amper 15 ½ punten wist te vergaren. Een glunderende Walter Lambert, die in het eindklassement als eerste eindigde, kreeg terecht en onder een daverend applaus, de wisselbeker overhandigd. Het overwinningsfeest kon beginnen.

 

De volledige uitslag luidde als volgt :

1. Lambert (W)
2. Buyck (A)
3. De Vos (W) & Vander Heyden (A) - ex aequo
5. Vande Putte (W)
6. Stroobants (W)
7. Larosse (A)
8. Born (A)

 

Eveneens naar een verslag van Jos Scheidtweiler